Game Info: Xiên hoa quả

Thử tài chuẩn xác của các bạn qua trò chơi vui nhộn xiên hòa quả

How to Play:

Di chuyển và nhấn chuột để xiên hoa quả. Khi số hoa quả giống nhau được xiên liên lục lớn hơn 3 thì bạn sẽ nhận điểm

Tags: , , , , ,