Game Info: Ghép hình Doremon

Bạn phải ghép các mảnh nhỏ của bức tranh đã bị cắt ra để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Để chiến thắng bạn sẽ phải hoàn thành 5 bức tranh.

How to Play:

Sử dụng "chuột" để di chuyển các mảnh ghép vào vị trí thích hợp để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.

Tags: , , , ,